VELKOMMEN

KLUBB FAKTA

Klubbnavn: Stavanger Zontaklubb

Klubb nr: 0813
Org.no 984 306 237
Charteret 19.9.1977
Antall medlemmer:  13
Møtedag: Siste tirsdag i måneden

Leder: Wenche C. Olstad
Kontakt: Stavanger Zontaklubb

 

KLUB FAKTA 

Klubnummer: 822
Charterdato: 20. maj 1978
Mødedag: Anden mandag i måneden
Antal medlemmer: 26

 


Klubben har i dag 10 medlemmer, og representerer et spekter av kvinner med ulik utdanning og yrkesbakgrunn. Mangfoldet av kvinner gir inspirerende samvær, fruktbare dialoger, som igjen gjør det mulig å utvikle spennende arrangementer og aktiviteter. Dette gjør klubben i stand til å gi donasjoner til prosjekt, som hjelper og styrker kvinners muligheter innenfor helse, økonomi, utdanning og juridisk.

Vi møtes den siste tirsdagen i måneden fra august til juni. På møtene har vi inspirerende foredrag, bedriftsbesøk, utflukter, sosialt samvær og gode diskusjoner om ulike prosjekter.

Som medlem får du ta del i et godt kvinnenettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom arbeid i styre og komitéer oppnår du god personlig og faglig utvikling. Du får også mulighet til både å hjelpe og påvirke kvinners situasjon i verden i samarbeid med engasjerte kvinner. I tillegg er det morsomt, inspirerende og gir påfyll i hverdagen.

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.